Introduktion
Denne fortrolighedspolitik ("Politik") forklarer i generelle vendinger, hvordan Kri Kri ibex Ltd. ("Kri Kri ibex", "vi", "vores" eller "os") beskytter privatlivets fred for dine personlige oplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte privatlivets fred og fortroligheden af personlige oplysninger og opretholder robuste fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige oplysninger i vores varetægt.

Hvad er personlige oplysninger?

 

Personlige oplysninger er oplysninger eller en udtalelse i enhver form (uanset om de er sande eller ej) om en person, hvis identitet fremgår eller med rimelighed kan fastslås ud fra oplysningerne eller udtalelsen. Hvordan indsamler vi personlige oplysninger?

Hvor det er praktisk muligt, indsamler vi personlige oplysninger direkte fra dig. Generelt indsamler vi disse oplysninger, når du har kontakt med os enten personligt, pr. telefon, brev, fax, e-mail eller når du besøger vores websted. Vi kan anmode om oplysninger om dig, når du køber eller forespørger om vores produkter og tjenester, eller når du anmoder om brochurer eller andre oplysninger. Vi kan også indsamle oplysninger, når vi opfordrer dig til at udfylde undersøgelser eller give os feedback.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

Generelt er den type personlige oplysninger, som vi indsamler om dig, de oplysninger, der er nødvendige for at lette dine rejsearrangementer og bookinger og for at levere rejsetjenester og -produkter til dig. Vi kan f.eks. indsamle oplysninger som dit navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, bankkontonummer, pasoplysninger, eventuelle diætkrav og sundhedsspørgsmål, der er relevante for dine rejsearrangementer. Vi indsamler også oplysninger, der er nødvendige til brug for Kri Kri ibex' forretningsaktiviteter, herunder f.eks. finansielle oplysninger, der er nødvendige for at behandle forskellige transaktioner, og andre oplysninger, som du vælger at give os.
Vi er forpligtet ved lov til at indhente dit samtykke til indsamling af følsomme oplysninger. Vi antager, at du har givet dit samtykke til indsamling af alle oplysninger, som du giver os til brug i overensstemmelse med denne politik, medmindre du fortæller os noget andet.

Hvordan bruger vi personlige oplysninger?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at give dig jagt- og rejserelaterede produkter og tjenester.Vi kan bruge og videregive dine personlige oplysninger til de formål, som de blev indsamlet til, eller til et relateret eller supplerende formål som f.eks. et eller flere af følgende formål:

  • Identifikation af svig eller fejl;
  • Lovgivningsmæssig rapportering og overholdelse;
  • Udvikle, forbedre og markedsføre vores produkter og tjenester;
  • At vedligeholde vores forhold til dig ved bl.a. at give dig opdateringer om kampagner og tjenester, som vi mener kan interessere dig, eller at inddrage dig i markedsundersøgelser og
  • Intern regnskabsføring og administration.

Videregives oplysningerne til tredjemand? Vi kan videregive dine personlige oplysninger:

  • som tilladt eller påkrævet i henhold til lovgivningen;
  • til forskellige tilsynsmyndigheder og retshåndhævende embedsmænd og agenturer for at beskytte mod svig og til relaterede sikkerhedsformål;
  • til vores tredjepartstjenesteudbydere samt til vores tilknyttede enheder;
  • til tredjeparter som f.eks. udlejere, agenter, jagthuse, hoteller, transportvirksomheder og andre tjenesteudbydere til det formål, som oplysningerne blev indsamlet til, eller til et beslægtet formål, f.eks. for at lette og behandle dine jagt-/rejsearrangementer.

Når vi engagerer tredjepartsentreprenører til at udføre tjenester for os, kan det være nødvendigt at kræve, at disse tredjepartsentreprenører håndterer dine personlige oplysninger. Under disse omstændigheder skal disse tredjepartsleverandører beskytte disse oplysninger og må kun bruge dem til de formål, som de blev leveret til, selv om vi ikke er ansvarlige for at sikre dette. Bortset fra ovenstående vil vi ikke videregive dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre videregivelsen enten er nødvendig for at forhindre en trussel mod liv eller sundhed, er tilladt eller påkrævet ved lov, er rimeligt nødvendig for at håndhæve loven eller er nødvendig for at efterforske en formodet ulovlig aktivitet.

Grænseoverskridende datastrømme

For at kunne levere vores tjenester til dig kan det være nødvendigt for os at videregive personlige oplysninger til relevante udenlandske tredjepartstjenesteudbydere i udlandet. Giv os besked, hvis du har indvendinger mod sådanne overførsler. Sikkerhed af oplysninger

Kri Kri ibex har implementeret passende fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige sikkerhedsprocedurer for at beskytte personlige oplysninger mod tab, misbrug, ændring eller ødelæggelse.

Brug af cookies

En cookie er et lille stykke tekst, der er placeret i en computers hukommelse og senere kan hentes af webside-servere. Vi bruger cookies til at forbedre din interaktion og bekvemmelighed med vores websted og bruger ikke cookies til at registrere personlige oplysninger.

Linkede websteder

Kri Kri ibex har samarbejdet med velrenommerede tredjeparter for at tilbyde vores besøgende på webstedet en række produkter og tjenester. Det betyder, at vores websted kan indeholde links til eller indramning af eksterne websteder. Selv om vi kun samarbejder med velrenommerede tredjeparter, kan vores forretningspartnere have andre politikker og praksis for beskyttelse af personlige oplysninger end os. Vi er ikke ansvarlige for sådanne hjemmesiders privatlivspraksis eller indhold, og vi giver derfor ingen garantier og påtager os intet ansvar i forbindelse med materiale på disse sider. Vi opfordrer dig til at læse fortrolighedserklæringerne på alle linkede eller indrammede websteder, før du indsender personlige oplysninger.

Feedback / Klager

Vi glæder os over dine forespørgsler eller kommentarer om vores politik. Hvis du har kommentarer eller klager, bedes du kontakte os her

Ændringer af vores politik

Fra tid til anden kan det være nødvendigt for os at gennemgå og revidere denne politik. Vi forbeholder os ret til at ændre vores politik til enhver tid, og hvis dette skulle ske, vil ændringen blive offentliggjort på vores websted.

fejl: Indholdet er beskyttet !!
da_DKDA