Introduktion
Denna sekretesspolicy ("policy") förklarar i allmänna termer hur Kri Kri ibex Ltd. ("Kri Kri ibex", "vi", "vår" eller "oss") skyddar sekretessen för din personliga information. Vi är fast beslutna att skydda personlig information och dess konfidentialitet och upprätthåller robusta fysiska, elektroniska och procedurmässiga skyddsåtgärder för att skydda personlig information som vi har hand om.

Vad är personlig information?

 

Personlig information är information eller en åsikt i någon form (oavsett om den är sann eller inte) om en person vars identitet framgår eller rimligen kan fastställas utifrån informationen eller åsikten. Hur samlar vi in personuppgifter?

När det är praktiskt möjligt samlar vi in personlig information direkt från dig. I allmänhet samlar vi in dem när du har kontakt med oss personligen, via telefon, brev, fax, e-post eller när du besöker vår webbplats. Vi kan begära information om dig när du köper eller gör förfrågningar om våra produkter och tjänster, eller när du begär broschyrer eller annan information. Vi kan också samla in information när vi bjuder in dig att fylla i enkäter eller ge oss feedback.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Generellt sett är den typ av personuppgifter som vi samlar in om dig den information som behövs för att underlätta dina researrangemang och bokningar och för att tillhandahålla resetjänster och produkter till dig. Vi kan till exempel samla in uppgifter som namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer, passuppgifter, eventuella dietkrav och hälsofrågor som är relevanta för dina researrangemang. Vi samlar också in information som krävs för att användas i Kri Kri ibex affärsverksamhet, inklusive till exempel finansiella uppgifter som krävs för att behandla olika transaktioner och annan information som du väljer att lämna till oss.
Vi är skyldiga enligt lag att inhämta ditt samtycke till insamling av känslig information. Vi kommer att anta att du har samtyckt till insamling av all information som lämnas till oss för användning i enlighet med denna policy, om du inte meddelar oss något annat.

Hur använder vi personlig information?

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att förse dig med jakt- och reserelaterade produkter och tjänster.Vi kan använda och avslöja dina personuppgifter för de ändamål för vilka de samlades in, eller för ett relaterat eller kompletterande ändamål, t.ex. ett eller flera av följande ändamål:

  • Identifiering av bedrägeri eller fel;
  • Rapportering och efterlevnad av regelverk;
  • Utveckla, förbättra och marknadsföra våra produkter och tjänster;
  • Att vårda vår relation med dig genom att bland annat ge dig uppdateringar om kampanjer och tjänster som vi tror kan intressera dig eller att involvera dig i marknadsundersökningar.
  • Intern redovisning och administration.

Lämnas informationen ut till tredje part? Vi kan lämna ut dina personuppgifter:

  • i enlighet med vad som är tillåtet eller krävs enligt lag;
  • till olika tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande tjänstemän och organ för att skydda mot bedrägerier och för relaterade säkerhetsändamål;
  • till våra tredjepartstjänsteleverantörer och till våra närstående enheter;
  • till tredje part, t.ex. utställare, agenter, jaktstugor, hotell, överföringsföretag och andra tjänsteleverantörer för det ändamål för vilket informationen samlades in eller för ett relaterat ändamål, t.ex. för att underlätta och behandla dina jakt- eller researrangemang.

När vi anlitar tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss kan dessa tredjepartsleverantörer vara skyldiga att hantera dina personuppgifter. Under dessa omständigheter måste dessa tredjepartsleverantörer skydda denna information och får endast använda den för de ändamål som den tillhandahölls för, även om vi inte är ansvariga för att säkerställa detta. Utöver ovanstående kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter utan ditt samtycke, såvida inte utlämnandet antingen är nödvändigt för att förhindra ett hot mot liv eller hälsa, är auktoriserat eller krävs enligt lag, rimligen nödvändigt för att upprätthålla lagen eller nödvändigt för att utreda en misstänkt olaglig verksamhet.

Gränsöverskridande dataflöden

För att tillhandahålla våra tjänster till dig kan det vara nödvändigt för oss att vidarebefordra personlig information till relevanta utländska tredjepartsleverantörer. Låt oss veta om du har några invändningar mot sådana överföringar. Säkerhet för information

Kri Kri ibex har infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsrutiner för att skydda personlig information från förlust, missbruk, ändring eller förstörelse.

Användning av cookies

En cookie är en liten textbit som placeras i en dators minne och som senare kan hämtas av webbsidornas servrar. Vi använder cookies för att förbättra din interaktion och bekvämlighet med vår webbplats och använder inte cookies för att registrera någon personlig information.

Länkade webbplatser

Kri Kri ibex har samarbetat med välrenommerade tredje parter för att erbjuda våra besökare en mängd olika produkter och tjänster. Detta innebär att vår webbplats kan innehålla länkar till, eller inramning av, externa webbplatser. Även om vi endast samarbetar med välrenommerade tredje parter kan våra affärspartners ha andra sekretesspolicyer och metoder än vi. Vi är inte ansvariga för sekretesspolicyn eller innehållet på sådana webbplatser och lämnar därför inga garantier och tar inget ansvar för material som finns på dessa webbplatser. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn för varje länkad eller inramad webbplats innan du lämnar in personlig information.

Återkoppling/klagomål

Vi välkomnar dina förfrågningar eller kommentarer om vår policy. Om du har några kommentarer eller klagomål kan du kontakta oss här

Ändringar i vår policy

Från tid till annan kan det vara nödvändigt för oss att se över och revidera denna policy. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår policy när som helst, och om detta skulle ske kommer ändringen att publiceras på vår webbplats.

Copyright © 2022 Kri Kri ibex Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

fel: Innehållet är skyddat!!
sv_SESV